دوره و شماره: دوره 32، شماره 1 - شماره پیاپی 122، بهار 1398، صفحه 1-101 
4. ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی آب در دریاچه‌ی سد سلمان فارسی، استان فارس

صفحه 19-30

مهرداد زمان پور؛ محمدحسین ابراهیمی؛ نرگس‌خاتون احمدی؛ لادن جوکار؛ زهره مخیر


5. ارزش زیست محیطی کربن ذخیره‌شده در خاک عرصه‌های مختلف پخش‌سیلاب دشت گربایگان فسا

صفحه 31-41

محمد جواد روستا؛ کوکب عنایتی؛ سید مسعود سلیمان پور؛ سید حمید مصباح


8. مکان یابی ساخت سدهای زیرزمینی به‌روش تحلیل سلسله‌مراتبی گسترده در آبخیز شهر خرم‌آباد

صفحه 73-83

فرشته ملکی؛ ناصر طهماسبی پور؛ علی حقی زاده؛ حسین زینی وند؛ بهروز ابراهیمی


9. تأثیر حالت‌های احتمالی تغییر کاربری/پوشش زمین بر مؤلفه‌های سیمای سرزمین در آبخیز تالار

صفحه 84-99

محسن ذبیحی؛ حمیدرضا مرادی؛ مهدی غلامعلی‌فرد؛ عبدالواحد خالدی درویشان