نشریه پژوهش های آبخیزداری از پاییز 1396، با مجوز دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (استناد به نامه شماره 3/18/192916، مورخ 96/08/22) و با امتیاز علمی، به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس واگذار شد و با ترکیب جدید در حال ادامه ی فعالیت می باشد.

نوع اعتبار:  علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

توالی انتشار: فصلنامه

ضریب تأثیر (سال 1395):  0/013

نوع داوری:  مخفی دو طرفه

میانگین زمان داوری:   2 ماه

درصد پذیرش:  35

زبان اصلی نشریه:  فارسی

زبان چکیده:  فارسی و انگلیسی

نوع انتشار:  الکترونیکی و چاپی

نوع دسترسی: کاملاً رایگان (تمام متن)

دسته­ بندی موضوعی:  دارد

شایان ذکر است این نشریه در آخرین ارزیابی نشریات که توسط سامانه ارزیابی نشریات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پاییز 1398 انجام شد موفق به کسب امتیاز 90 (از 100) شده و در بالاترین گروه امتیازی (+A) قرار گرفته است.

شماره جاری: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 125، زمستان 1398، صفحه 1-104 

2. مکان یابی مشارکتی راهکارهای پیشنهادشده برای مدیریت کردن آبخیز حبله رود

صفحه 2-18

واحدبردی شیخ؛ آرش زارع گاریزی؛ احسان الوندی؛ امید اسدی نلیوان؛ غلامرضا خسروی؛ امیر سعدالدین؛ مجید اونق


7. بررسی احتمال تخریب زمین با روش تاپسیس در مرتع های مشرف به شهر اشتهارد، استان البرز

صفحه 79-93

امین صالح پور جم؛ حمیدرضا پیروان؛ محمود رضا طباطبایی؛ امیر سررشته داری؛ جمال مصفایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه ویراستار ادبی نشریه کارشناس نشریه
شاپا چاپی
1019-9632

بانک ها و نمایه نامه ها