دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 119، تابستان 1397، صفحه 1-104 
6. شبیه سازی تراز‌ آب حوزه‌ی‌ آبخیز اهرچای با استفاده از مدل SWAT

صفحه 50-63

مجید رئوف؛ یاسر حسینی؛ غلامرضا عطفی؛ اباذر اسمعلی عوری


7. بررسی وضعیت فرسایش کناری با استفاده از مدل BSTEM در بازه‌یی از رودخانه‌ی بشار

صفحه 64-78

مجید خزایی؛ عبدالرسول تلوری؛ احمد نوحه گر؛ رسول مهدوی نجف آبادی؛ محسن فرزین


9. اثر سه نوع پوشش گیاهی بر تثبیت کنار‌‌ی رود ‌‌‌‌‌‌فریزی در استان خراسان رضوی

صفحه 93-104

سید حسین رجائی؛ مسعود ساجدی سابق؛ حسین پژمان؛ علی واحدی طرقی؛ زهره شیبانی زاده