دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 114، بهار 1396، صفحه 1-75 
1. تغییرات زمانی کوتاه مدت رواناب، غلظت رسوب در کاربری های اراضی مختلف و دو شدت بارش

صفحه 2-13

حامد روحانی؛ سودابه قره محمودلو؛ طهمینه ترکاشوند؛ مجتبی کاشانی


2. تلفیق تکنیک GIS و RS و مدل های منطق فازی در مکان‌یابی مناطق مناسب پخش‌سیلاب

صفحه 14-24

اسماعیل دودانگه؛ محمدتقی ستاری؛ ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ محمدباقر ناطقی


6. بررسی تغییرات عمقی ویژگی‌های خاک‌های زیر کشت تاغ (Haloxylyn aphyllum) در منطقه یحیی‌آباد سبزوار

صفحه 54-66

حسین شایسته زراعتی؛ علیرضا کریمی؛ نصرت الله حسنی؛ محمد قاسم زاده گنجه ای؛ حمید خیرالدین